ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2016 ΑΠO ΔΥΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 31, Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α/05). – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2016 ΑΠO ΔΥΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 31, Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α/05).

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2016 ΑΠO ΔΥΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 31, Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α/05).
Αριθμός Εντολής 79/15-05-2017
ΑΔΑ Ω2ΦΥΟΡ1Π-6ΗΑ
ΑΔΑΜ 17REQ006179766
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear