ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ SRENCER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ SRENCER

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ SRENCER
Αριθμός Εντολής 72/07-05-2018
ΑΔΑ ΩΤΝΞΟΡ1Π-ΛΧΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear