ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2400/2017
ΑΔΑ 6ΞΧΛΟΡ1Π-Θ2Ψ
ΑΔΑΜ 17PROC005886979
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2017 - Ωρα 10ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear