Ελαστικά – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ελαστικά

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ελαστικά
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 30/2017
ΑΔΑ ΩΜΜ9ΟΡ1Π-ΑΙ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-08-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear