ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 1Ν/01-03-2022
ΑΔΑ ΨΖΡΥΟΡ1Π-ΖΩΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2022 - Ωρα 11:00 Π.Μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear