Ελαστικά και ζάντα για μοτοσυκλέτα μάρκας YAMAHA TDM 900 μαζί με την τοποθέτηση – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ελαστικά και ζάντα για μοτοσυκλέτα μάρκας YAMAHA TDM 900 μαζί με την τοποθέτηση

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΛΑΣΤΙΚΟ 120/70/18 Τ31 τεμάχιο 1
ΕΛΑΣΤΙΚΟ 160/60/170 Τ31 τεμάχιο 1
ΖΑΝΤΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ τεμάχιο 1

Τοποθέτηση Ελαστικών και Ζάντας

Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης
684,64€ +ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 215/18-11-2019
ΑΔΑ 6ΔΦ9ΟΡ1Π-5ΑΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear