ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2351/2015
ΑΔΑ 6ΡΧΔΟΡ1Π-4Δ8
ΑΔΑΜ 17PROC005880345
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear