ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ -ΦΡΕΟΝ R134 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ -ΦΡΕΟΝ R134

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ -ΦΡΕΟΝ R134
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 5657/2018
ΑΔΑ ΩΒ57ΟΡ1Π-8ΥΣ
ΑΔΑΜ 18PROC003073906
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-05-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear