Έλαια κινητήρων για ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Έλαια κινητήρων για ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Λάδια Ιξώδους SAE 10W40 Ημισυνθετικά
Συσκευασία (Είκοσι ή Πέντε ή Τεσσάρων Λίτρων) για κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης (100 Λίτρα)


Λάδια Ιξώδους SAE 5W30 Συνθετικά
Συσκευασία (είκοσι ή πέντε ή τεσσάρων λίτρων) για κινητήρες πετρελαίου (100 Λίτρα)

Λάδια Ιξώδους SAE 0W30 Συνθετικά
Συσκευασία ενός λίτρου, συμβατά για κινητήρες πετρελαίου Peugeot Boxer (120 Λίτρα)

Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 24% 2.338,71€

120
Αριθμός Εντολής 133/24-09-2019
ΑΔΑ ΩΑ7ΔΟΡ1Π-Σ35
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear