Εκτύπωση – προμήθεια φακέλλων αλληλογραφίας και βιβλίων συμβάντων Τ/Κ για το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εκτύπωση – προμήθεια φακέλλων αλληλογραφίας και βιβλίων συμβάντων Τ/Κ για το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Τ/Κ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 54/2019
ΑΔΑ Ω0ΓΦΟΡ1Π-ΒΞΧ
ΑΔΑΜ 19PROC004744573
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-04-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear