ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 3ΤΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 3ΤΒ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 3ΤΒ
Αριθμός Εντολής 25HΛ/22-05-2019/22-05-2019
ΑΔΑ 9Ω12ΟΡ1Π-ΓΣΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear