Εξωτερικός σκληρός δίσκος δικτύου 3TB – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εξωτερικός σκληρός δίσκος δικτύου 3TB

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Εξωτερικός σκληρός δίσκος δικτύου 3TB
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 22ΗΛ/11-07-2018/2018
ΑΔΑ ΩΘΠΟΟΡ1Π-2Φ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-09-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear