ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Αφορά για τα ασθενοφόρα μάρκας Citroen Jumper, Mercedes Sprinter, Opel Vivaro καθώς και τα υπηρεσιακά οχήματα μάρκας Hyundai Matrix και Suzuki Vitara.
ΤΜΗΜΑ 1 : «Ανταλλακτικά», εκτιμώμενης αξίας 14.516,13 € πλέον ΦΠΑ (€ 3.483,87).
ΤΜΗΜΑ 2 : «Συντήρηση και Επισκευή», εκτιμώμενης αξίας 12.096,77 € πλέον ΦΠΑ (€ 2.903,23).
Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά για το σύνολο των τμημάτων.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 33.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 26.612,90 ΦΠΑ : € 6.387,10).
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 11/2018/2018
ΑΔΑ ΨΕ1ΞΟΡ1Π-ΟΚΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-11-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear