ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Αφορά για τα ασθενοφόρα μάρκας Citroen Jumper, Mercedes Sprinter, Fiat Ducato.
ΤΜΗΜΑ 1 : «Ανταλλακτικά», εκτιμώμενης αξίας 12.096,77 € πλέον ΦΠΑ (€ 2.903,23).
ΤΜΗΜΑ 2 : «Συντήρηση και Επισκευή», εκτιμώμενης αξίας 9.677,42 € πλέον ΦΠΑ (€ 2.322,58).
Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά για το σύνολο των τμημάτων.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 27.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 21.774,19 ΦΠΑ : € 5.225,81).
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 13/2018/2016
ΑΔΑ 6Ν2ΞΟΡ1Π-797
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-11-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear