ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 12Α/16-02-2018
ΑΔΑ ΩΦΟ6ΟΡ1Π-8ΘΩ
ΑΔΑΜ 18PROC002682509
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-02-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear