ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ FIAT ΚΑΙ CITROEN – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ FIAT ΚΑΙ CITROEN

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ FIAT ΚΑΙ CITROEN
Αριθμός Εντολής 69/19-02-2019
ΑΔΑ 6ΓΟΞΟΡ1Π-7ΟΗ
ΑΔΑΜ 19PROC005093579
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear