Εξωτερικό Συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης Ασθενοφόρων Οχημάτων ΕΚΑΒ τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εξωτερικό Συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης Ασθενοφόρων Οχημάτων ΕΚΑΒ τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Εξωτερικό Συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης Ασθενοφόρων Οχημάτων ΕΚΑΒ τομέα Βόλου
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8/2017/2017
ΑΔΑ 68ΩΣΟΡ1Π-3Ε7
ΑΔΑΜ 17REQ001554543
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear