ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΜΑΡΚΑΣ VW ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΜΑΡΚΑΣ VW ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΜΗΜΑ 1 : «Ανταλλακτικά», εκτιμώμενης αξίας 13.709,68 € πλέον ΦΠΑ (€ 3.290,32).
ΤΜΗΜΑ 2 : «Συντήρηση και Επισκευή», εκτιμώμενης αξίας 9.677,42 € πλέον ΦΠΑ (€ 2.322,58).
Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά για το σύνολο των τμημάτων.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 29.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 23.387,10 ΦΠΑ : € 5.612,90).
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 12/2018/2018
ΑΔΑ 6ΦΒΦΟΡ1Π-ΑΦ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-11-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear