Εξωτερικό Συνεργείο Επισκευής Ελαστικών στο ΕΚΑΒ τομέα Καρδίτσας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εξωτερικό Συνεργείο Επισκευής Ελαστικών στο ΕΚΑΒ τομέα Καρδίτσας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών επισκευής
ελαστικών στα ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ τομέα Καρδίτσας.
Αριθμός Εντολής 19/29-03-2023
ΑΔΑ ΨΔΝ7ΟΡ1Π-Α7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-04-2023 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear