Εξωτερικό Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων Οχημάτων ΕΚΑΒ τομέα Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εξωτερικό Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων Οχημάτων ΕΚΑΒ τομέα Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 36.290,32 ΦΠΑ: € 8.709,68), για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών καθώς και των απαιτούμενων εργασιών που απαιτούνται για την συντήρηση των οχημάτων.
Αναλυτικά:
ΤΜΗΜΑ 1 «Ανταλλακτικά», εκτιμώμενης αξίας 22.580,65 € πλέον ΦΠΑ (€ 28.000,00).
ΤΜΗΜΑ 2 «Συντήρηση και Επισκευή», εκτιμώμενης αξίας 13.709,68 € πλέον ΦΠΑ (€ 17.000,00).
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-08-2022
Αριθμός Διακήρυξης 7/2022
ΑΔΑ 9ΦΝΑΟΡ1Π-ΣΑ2
ΑΔΑΜ 22PROC011112273
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-09-2022 - Ωρα 11
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear