Εξωτερικό Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εξωτερικό Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 40.000,00 ΦΠΑ: € 9.600,00), για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών καθώς και των απαιτούμενων εργασιών που απαιτούνται για την συντήρηση των οχημάτων.
Αναλυτικά:
ΤΜΗΜΑ 1 «Ανταλλακτικά», εκτιμώμενης αξίας 24.000,00 € πλέον ΦΠΑ (€ 29.760,00).
ΤΜΗΜΑ 2 «Συντήρηση και Επισκευή», εκτιμώμενης αξίας 16.000,00 € πλέον ΦΠΑ (€ 19.840,00).
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-08-2022
Αριθμός Διακήρυξης 6/2022
ΑΔΑ ΜΜΛΟΡ1Π-3ΘΧ
ΑΔΑΜ 22PROC011113677
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-09-2022 - Ωρα 11
Αρχείο PDF pdf
Bear