Εξωτερικό Συνεργείο Επισκευής Ασθ/ρων Οχημάτων του ΕΚΑΒ Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εξωτερικό Συνεργείο Επισκευής Ασθ/ρων Οχημάτων του ΕΚΑΒ Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Εξωτερικό Συνεργείο Επισκευής Ασθ/ρων Οχημάτων του ΕΚΑΒ Βόλου
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-10-2020
Αριθμός Διακήρυξης 6923/2020
ΑΔΑ 690ΞΟΡ1Π-7ΦΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-11-2020 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear