ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 6827/31-05-2018
ΑΔΑ Ψ0Β8ΟΡ1Π-ΗΔΥ
ΑΔΑΜ 18PROC003185321
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-06-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear