ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ-3 , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ-3 , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ-3 , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 4514/2019
ΑΔΑ Ψ2ΥΔΟΡ1Π-ΟΡ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2019 - Ωρα 10:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear