ΕΞΩΣ 96/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΞΩΣ 96/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Ανάθεση διενέργειας τεχνικού ελέγχου και έκδοσης πιστοποιητικού βάσει της ΚΥΑ 15085/593 (ΦΕΚ 1186/Β/2003) των πέντε (5) ανυψωτικών μηχανημάτων συνεργείου οχημάτων.
Αριθμός Εντολής ΑΕ 183/31-03-2020
ΑΔΑ Ω67ΕΟΡ1Π-Φ9Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear