ΕΞΩΣ 89/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΞΩΣ 89/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΑΡΟΣ ΚΟΜΠΛΕ ΚΟΝΤΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ DASTERI:460/12-24.08
ΤΕΜ. 20
Αριθμός Εντολής ΑΕ 154/24-03-2020
ΑΔΑ Ψ94ΟΡ1Π-Φ3Η
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear