ΕΞΩΣ 87/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΞΩΣ 87/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. ΨΑΛΙΔΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ FIAT DUCATO 2007 ΚΩΔΙΚΟΣ:1339464080 (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ), ΤΕΜ. 2
2. ΨΑΛΙΔΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΔΕΞΙΟ FIAT DUCATO 2007 ΚΩΔΙΚΟΣ:1339466080 (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ), ΤΕΜ 2
3. ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ FIAT DUCATO 2007 ΚΩΔΙΚΟΣ:1331641080 (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ), ΤΕΜ. 4
Αριθμός Εντολής ΑΕ 152/24-03-2020
ΑΔΑ 6ΤΙ5ΟΡ1Π-ΓΕΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear