ΕΞΩΣ 81/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΞΩΣ 81/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:070253031F (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ)
ΤΕΜ 2
Αριθμός Εντολής AE 147/24-03-2020
ΑΔΑ 6ΝΨΙΟΡ1Π--ΝΘ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear