ΕΞΩΣ 68/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΞΩΣ 68/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ, ΤΕΜ. 1
2. ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ (ΨΙΛΗ), ΤΕΜ. 1
3. ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΦΑΝΑΡΙΑ, ΤΕΜ. 1
4. ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΦΑΝΑΡΙΑ (ΨΙΛΗ), ΤΕΜ. 1
Αριθμός Εντολής ΑΕ 137/24-03-2020
ΑΔΑ 6Λ6ΖΟΡ1Π-ΠΔΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear