ΕΞΩΣ 62/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΞΩΣ 62/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Κιτ ανακατασκευής μπεκ πετρελαιοκινητήρων τύπου UIS Bosch: 0414720309, τεμ. 5
Αριθμός Εντολής ΑΕ 128/23-03-2020
ΑΔΑ 916ΥΟΡ1Π-Ο33
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear