ΕΞΩΣ 61/2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΞΩΣ 61/2020

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. ΑΣΤΑΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΙΤΡΑ 5
2. ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 18 ΛΙΤΡΩΝ ΛΙΤΡΑ 54
3. ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΙΤΡΑ 5
4. ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 48ΜΜ ΤΕΜ. 10
Αριθμός Εντολής ΑΕ 127/23-03-2020
ΑΔΑ 9ΕΝΕΟΡ1Π-Β5Ε
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear