ΕΞΩΣ 122/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΞΩΣ 122/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Κιτ συντήρησης δύο ετών για αναπνευστήρες τύπου DRAGER OXYLOG 2000 με s/n ARLD -0010, ARLE-0044, ARLB-0062,ARLF-0056,SRZJ-0082, , οποίοι ανήκουν στον Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του Παραρτήματος
Τεμ. 5
Αριθμός Εντολής ΑΕ 218/14-04-2020
ΑΔΑ ΩΡ5ΓΟΡ1Π-4Δ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear