ΕΞΩΣ 118 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΞΩΣ 118 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
Αριθμός Εντολής ΑΕ 163/30-03-2020
ΑΔΑ Ψ1ΕΓΟΡ1Π-ΝΣΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear