ΕΞΩΣ 117 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΞΩΣ 117 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ (ΘΗΛΥΚΟ 0,5 inch), ΤΕΜ. 5
2. ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟ ΓΙΑ ΛΑΣΤΧΟ, ΤΕΜ. 20
3. ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΤΕΜ. 20
4. ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ, ΤΕΜ. 10
5. ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΤΕΜ. 20
Αριθμός Εντολής ΑΕ 204/09-04-2020
ΑΔΑ ΨΜΨΤΟΡ1Π-6ΝΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear