ΕΞΩΣ 115 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΞΩΣ 115 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Μάσκες προστασίας FFΡ2 ή FFP3
Τεμ. 300
Αριθμός Εντολής ΑΕ 207/09-04-2020
ΑΔΑ Ω1ΤΕΟΡ1Π-ΞΛΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear