ΕΞΩΣ 110/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕ 172 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΞΩΣ 110/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕ 172

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:070103407 (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ), ΤΕΜ. 5
2. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:070103189Α (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ), ΤΕΜ. 5
3. ΩΣΤΗΡΙΑ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:038109309C (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ), ΤΕΜ. 14
4. ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:070109101P (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ), ΤΕΜ. 1
Αριθμός Εντολής ΑΕ 172/30-03-2020
ΑΔΑ ΨΠ01ΟΡ1Π-ΞΗΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear