ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΤΟΥ ΚΗΗ-1367 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΤΟΥ ΚΗΗ-1367 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΤΟΥ ΚΗΗ-1367 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Αριθμός Εντολής 261/29-09-2020
ΑΔΑ ΨΔΖΟΟΡ1Π-7ΓΛ
ΑΔΑΜ 20PROC007392722
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear