Εκπρόθεσμος τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ με ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εκπρόθεσμος τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ με ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. Εκπρόθεσμος μεταξύ 1 ως 6 μηνών, τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ ασθενοφόρου οχήματος KHI-6387
Παράβολα Δημοσίου για τον ως άνω τεχνικό έλεγχο.
Αριθμός Εντολής 516/21-11-2016
ΑΔΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-11-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear