Εκπρόθεσμος Τεχνικός έλεγχος ( Κ.Τ.Ε.Ο. ) για το ΚΗΙ 9992 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εκπρόθεσμος Τεχνικός έλεγχος ( Κ.Τ.Ε.Ο. ) για το ΚΗΙ 9992 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΚΗΙ – 9992 (VW TRANSPORTER ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 242/15-09-2020
ΑΔΑ 970ΟΟΡ1Π-16Ρ
ΑΔΑΜ 20PROC007315522
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear