Εκπρόθεσμος Τεχνικός έλεγχος ( Κ.Τ.Ε.Ο. ) για το ΚΗΙ 6783 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εκπρόθεσμος Τεχνικός έλεγχος ( Κ.Τ.Ε.Ο. ) για το ΚΗΙ 6783 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΚΗΙ – 6783 ( MERCEDES SPRINTER 310 ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 204/10-08-2020
ΑΔΑ ΨΠΡ1ΟΡ1Π-ΣΒΧ
ΑΔΑΜ 20PROC007174648
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear