Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος ( Κ.Τ.Ε.Ο. ) για το ΚΗΥ 5574 υπηρεσιακό όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος ( Κ.Τ.Ε.Ο. ) για το ΚΗΥ 5574 υπηρεσιακό όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΚΗΥ – 5574 ( CITROEN SAXO ) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 73/2019
ΑΔΑ 6ΙΡΣΟΡ1Π-ΕΩ8
ΑΔΑΜ 19PROC004793691
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-04-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear