Εκποίηση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων – ΑΛΕ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εκποίηση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων – ΑΛΕ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Πρόσκληση σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Εκποίηση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.
Αριθμός Εντολής 73/2023/03-10-2023
ΑΔΑ Δεν απαιτείται
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-10-2023
Αρχείο PDF pdf
Bear