Εκποίηση / απομάκρυνση φθαρμένων επίσωτρων ελαστικών ασθενοφόρων οχημάτων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εκποίηση / απομάκρυνση φθαρμένων επίσωτρων ελαστικών ασθενοφόρων οχημάτων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 300 περίπου ελαστικών.
Πλειοδοτικός
Αριθμός Εντολής 2785/19-05-2021
ΑΔΑ ΨΠΦΡΟΡ1Π-48Π
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear