Εκποίηση/απομάκρυνση φθαρμένων ελαστικών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εκποίηση/απομάκρυνση φθαρμένων ελαστικών

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Εκποίηση/απομάκρυνση φθαρμένων ελαστικών στο χώρο του ΕΚΑΒ Λάρισας,
περίπου 250 τεμάχια
είδος διαγωνισμού: Πλειοδοτικός
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1125/2017
ΑΔΑ 71ΦΧΟΡ1Π-ΜΩ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-03-2017 - Ωρα 10:00πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear