Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ανάδοχου Προμηθευτή ΑΕ 463/14-10-19 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ανάδοχου Προμηθευτή ΑΕ 463/14-10-19

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΛΕΒΗΤΑΣ 40 KW ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 28-44 KW ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΑ ΟΙΚ. 189533/7-11-2011 αρθ.5 & 1,2 ΑΠΌ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΚΙΛΚΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-10-2019
Αριθμός Διακήρυξης 50/2019
ΑΔΑ 640ΤΟΡ1Π-7Κ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-11-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear