ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΣ 49/2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΣ 49/2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Καθρέπτης οδηγού
(εξωτερικός-αριστερός) FIAT DUCATO, Κωδ.: 735661832
Τεμ. 1
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-10-2019
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 49/2019
ΑΔΑ Ψ1ΩΠΟΡ1Π-ΑΛΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-10-2019 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear