ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟ
Αριθμός Εντολής 69Σ/21-10-2020
ΑΔΑ 6Ξ6ΘΟΡ1Π-344
ΑΔΑΜ 20REQ007576329
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear