ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-08-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 308/2023
ΑΔΑ ΨΨΔ6ΟΡ1Π-7ΒΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-08-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear