Ευθυγράμμιση τροχών και επισκευή ελαστικού του ασθενοφόρου ΚΗΙ 8194 του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ευθυγράμμιση τροχών και επισκευή ελαστικού του ασθενοφόρου ΚΗΙ 8194 του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΗΙ 8194 50,00 €
2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΗΙ 8194 20,00 €

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 70,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 7122/2018
ΑΔΑ 7Μ1ΡΟΡ1Π-Χ33
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-10-2018 - Ωρα 11:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear