Ευθυγράμμιση τροχών σε 6 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ευθυγράμμιση τροχών σε 6 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΣΕ 6 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
1) ΚΗΗ 1534
2) ΚΗΗ 1535
3) ΚΗΙ 6292
4) ΚΗΗ 1486
5) ΚΗΙ 6185
6) ΚΗΙ 8194 - 223,20 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 223,20 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7019/2017
ΑΔΑ 6ΖΒΒΟΡ1Π-ΧΓΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-11-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear